1. Chương trình Học kỳ doanh nghiệp

21 Tháng Sáu, 2021

GIỚI THIỆU

  • Thay thế cho học phần “Thực tập tốt nghiệp”, với chương trình Học kỳ doanh nghiệp, sinh viên được doanh nghiệp phân công làm việc tại vị trí chuyên môn (theo chuyên ngành được đào tạo) trong 3 tháng.
  • Doanh nghiệp và UEH cùng đánh giá và cho điểm. Thời gian: tháng 8, 9, 10 hàng năm
  • Xem chi tiết tại đây.

CÁCH THỨC THAM GIA

  • Tổ chức, doanh nghiệp chia sẻ nhu cầu tại đây.
  • UEH sẽ liên hệ, kết nối với các Khoa, đơn vị và triển khai.

QUYỀN LỢI TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

  • Cơ hội tiếp cận và tuyển dụng nguồn nhân lực tương lai tốt nhất cho doanh nghiệp.
  • Thể hiện trách nhiệm xã hội, nâng cao thương hiệu cho doanh nghiệp.