6. Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

21 Tháng Sáu, 2021

GIỚI THIỆU

  • Tùy theo nhu cầu tổ chức, doanh nghiệp, UEH sẽ thiết kế và triển khai đào tạo chứng chỉ ngắn hạn phù hợp.

CÁCH THỨC THAM GIA

  • Tổ chức, doanh nghiệp chia sẻ nhu cầu đào tạo tại đây.
  • UEH sẽ liên hệ và lên kế hoạch triển khai cụ thể.

QUYỀN LỢI TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

  • Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự.